• image

  KURS KWALIFIKACYJNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

  Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli na kursy kwalifikacyjne organizowane na mocy zgody wydanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne Kursy kwalifikacyjne
 • image

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA STUDIA PODYPLOMOWE! STUDIUJ Z UNI-TERRĄ DO 600 ZŁ ZNIŻKA!

  ``Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna``, ``Przygotowanie pedagogiczne``, ``Plastyka, Muzyka, Technika, WOK``, ``Oligofrenopedagogika``, ``Matematyka``, ``Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu`` oraz inne. SPRAWDŹ!

  studia podyplomowe kwalifikacyjne Studia doskonalące
 • image

  CERTYFIKAT TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH - PATRONAT PSTIS! WKRÓTCE!

  ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA ``ELEMENTY METODY VERBOTONALNEJ CZ.I`` na kierunkach: Logopedia, Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Wczesne wspomaganie, Terapia i diagnoza pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna!

  studia podyplomowe kwalifikacyjne Studia doskonalące
 • image

  BOGATA OFERTA KURSÓW DOSKONALĄCYCH I SZKOLEŃ!!!

  *Rozwijanie kreatywności i samodzielności ucznia, kształcenie umiejętności twórczego pisania i mówienia na etapie szkoły podstawowej - 14.01.2017 * Nauczyciel refleksyjny praktyk, czyli jak dokonać ewaluacji własnej pracy - 28.01.2017 * Praca z uczniem mającym trudności w nauce i z uczniem zdolnym- 18.02.2017 ZAPRASZAMY

  Szkolenia Kursy doskonalące