ZOSTAŁA URUCHOMIONA

zajęcia od września!!!
organizowane na mocy zgody
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:
- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CERTYFIKAT
TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH!
WKRÓTCE!

NOWE KWALIFIKACJE W ZAKRESIE NAUCZANIA MATERMATYKI, FIZYKI, BIOLOGII, HISTORII, INFORMATYKI, FILOZOFII I ETYKI, PLASTYKI, MUZYKI, TECHNIKI, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE....

Arrow
Arrow
Slider