• image

  KURSY KWALIFIKACYJNE!!! **Zarządzanie oświatą **Pedagogiczny do nauczania języka angielskiego**Wczesne nauczanie języka angielskiego. REKRUTACJA TRWA!

  Zapraszamy czynnych zawodowo nauczycieli na kursy kwalifikacyjne organizowane na mocy zgody wydanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

  Studia podyplomowe kwalifikacyjne Kursy kwalifikacyjne
 • dokształcanie nauczycieli

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA STUDIA PODYPLOMOWE! STUDIUJ Z UNI-TERRĄ DO 600 ZŁ ZNIŻKA!

  ``Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna``, ``Przygotowanie pedagogiczne``, ``Plastyka, Muzyka, Technika, WOK``, ``Oligofrenopedagogika``, ``Matematyka``...

  studia podyplomowe kwalifikacyjne Studia doskonalące
 • doradztwo zawodowe poznań

  BOGATA OFERTA KURSÓW DOSKONALĄCYCH I SZKOLEŃ!!!

  Zapraszamy w październiku na kursy: Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej u dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 21.10.2016, Wykorzystanie elementów metody verbo- tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1 22-23.10.2016, Specyfika integracji sensorycznej w autyzmie ( dla terapeutów dziecięcych ) 22.10.2016.

  Studia uzupełniające Kursy doskonalące