Blog

SZKOLENIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 28.04.2018/19.05.2018

SZKOLENIE „Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dzieci w normie intelektualnej”

POZNAŃ 28 KWIETNIA 2018

Program szkolenia:

 • Główne założenia procesu Integracji Sensorycznej.
 • Rozwój integracji sensorycznej – od życia prenatalnego do 12 roku życia.
 • Krótkie omówienie 3 podstawowych układów sensorycznych – dotykowego, przedsionkowego oraz prorpioceptywnego.
 • Zaburzenia przetwarzania wrażeń zmysłowych:
 • Rodzaje zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • Objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • Dyspraksja rozwojowa.
 • Nadpobudliwość psychoruchowa, a integracja sensoryczna.
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej.
 • Warsztaty praktyczne – omówienie strategii postępowania, przykładowe ćwiczenia.

Czas trwania: 10 godzin 9.00-17.30

Koszt: 420 zł/ osoba

Miejsce realizacji: Poznań

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– uzupełnienie zgłoszenia  on-line

– uiszczenie opłaty i  przesłanie potwierdzenia na adres odn@uniterra.pl ( do 22 kwietnia 2018)

Opłatę należy uiścić na konto ODN:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra
ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań

nr konta bankowego: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966
z dopiskiem: SI/ 28.04.2018/ IMIĘ, NAZWISKO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona

SZKOLENIE „Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami na tle neurologicznym”

POZNAŃ 19 MAJA 2018

 • Główne założenia procesu Integracji Sensorycznej.
 • Rozwój integracji sensorycznej – od życia prenatalnego do 12 roku życia.
 • Krótkie omówienie 3 podstawowych układów sensorycznych – dotykowego, przedsionkowego oraz prorpioceptywnego.
 • Zaburzenia przetwarzania wrażeń zmysłowych u dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera,
 • Rodzaje zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • Objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • Rola diety sensorycznej w radzeniu sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem,
 • Warsztaty praktyczne – omówienie strategii postępowania, przykładowe ćwiczenia,

Czas trwania: 10 godzin 9.00-17.30

Koszt: 420 zł/ osoba

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– uzupełnienie zgłoszenia  on-line

– uiszczenie opłaty i  przesłanie potwierdzenia na adres odn@uniterra.pl ( do 13 maja 2018)

Opłatę należy uiścić na konto ODN:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra
ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań

nr konta bankowego: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966
z dopiskiem: SI/ 19.05.2018/ IMIĘ, NAZWISKO

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona