Blog

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

KURSY DOSKONALĄCE

„Jak zaplanować warsztat pracy dla zmieniającej się podstawy programowej z matematyki ?”

Program kursu

  • Aktualna i nowa podstawa programowa – zmiany – wykład i konwersatorium
  • Dobry plan na zmiany – podstawa pracy nauczyciela – warsztat
  • Obudowa informatyczna do zajęć z matematyki – warsztat.

Kurs trwa 5 godzin ( 10:00 – 13:00 ), koszt  100 zł.

Rejestracja online – zapraszamy!

 

Zapraszamy!

Polonista wobec zmieniającej się  podstawy programowej – praktyczne rozwiązania w szkole podstawowej

Zapraszamy na 16 godzinny kurs doskonalący, który odbędzie się w Poznaniu

Termin kursu zostanie wyznaczony po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych!

Program kursu:

  • Nowa podstawa programowa – ciągłość edukacji; kształcenie w klasie VII i VIII szkoły podstawowej (analiza zapisów PP;  klasy IV – VI;  istotne zmiany, klasy VII – VIII  nowa wiedza i umiejętności polonistyczne).
  • Planowanie pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych – dostosowanie procesu kształcenia do różnych potrzeb uczniów.
  • Praktyczne kształcenie umiejętności z zakresu pisania, odbioru i interpretacji tekstów
  • Praktyczne kształcenie umiejętności językowych.
  • Planowanie pracy z lekturą.
  • Wykorzystywanie różnych typów zadań do kształcenia i sprawdzania umiejętności uczniów.

Kurs trwa 16 godzin ( 9:00 – 16:00 ), koszt  250 zł.

Rejestracja online – zapraszamy!

 

Zapraszamy!