Blog

Szkolenie dla nauczycieli- udzielanie pierwszej pomocy 16-18.04.2021

Zapraszamy na  szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Poznań 16-18.04.2021

 Zapraszamy na  szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r.w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139, poz.1132) każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Informacje ogólne:
Czas trwania szkolenia:  30 godzin dydaktycznych

Koszt szkolenia 550 zł

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli.

ZAPISY

Zapraszamy!