Harmonogramy studiów podyplomowych dostępne są na stronie www.wsuniterra.pl w zakładce uczelnia/studenci/słuchacze studiów podyplomowych

po wpisaniu hasła ( hasło przesłano ma adres mailowy słuchacza).