Informacje o praktykach realizowanych w czasie studiów podyplomowych 

Dzienniczki praktyk należy pobrać z poniższej tabeli, w zależności od kierunku studiów/kursu i wydrukować w formacie A4 (wydruk może być dwustronny).

W przypadku realizowania praktyk w więcej, niż jednej placówce, należy pobrać taką ilość dzienniczków, aby z każdego miejsca praktyk posiadać oddzielny dzienniczek.

Wszystkie wydrukowane kartki dzienniczka praktyk oraz konspektów należy wpiąć do plastikowego skoroszytu z dziurkami ( podgląd) BEZ KOSZULEK!!!

Wypełnione dzienniczki praktyk, po zrealizowaniu wymaganej liczby praktyk, należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych wraz w wymaganymi scenariuszami zajęć najpóźniej miesiąc przed zakończeniem ostatniego semestru studiów lub zgodnie z ustaleniami z opiekunem praktyk z ramienia uczelni.

WARUNKIEM ZALICZENIA STUDIÓW JEST  ZREALIZOWANIE PRAKTYK – WŁADZE UCZELNI NIE UDZIELAJĄ ZWOLNIEŃ Z PRAKTYK!

Kierunek studiów podyplomowych
Dziennik praktyk  
Studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne
Studia podyplomowe: Pozostałe kierunki