Fakturę wystawiamy na wniosek Słuchacza i uzyskaniu informacji mailowej o dokonaniu wpłaty.

Fakturę wystawiamy jeżeli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

„wniosku o wystawienie faktury” pobierz

W przypadku dokonywania wpłat niezgodnie z harmonogramem opłat należy przesłać na adres biuro@uniterra.pl wniosek do Kanclerza o zmianę formy płatności

„wniosek do Kanclerza” pobierz

 

Wniosek do Dziekana WS Uni-Terra pobierz