kontakt Poznań - siedziba

Poznań - siedziba

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra (siedziba)
os. Bolesława Śmiałego 23
60-682 Poznań

Nr telefonu
61 825 65 03

Faks
61 825 65 02

E-mail
odn@uniterra.com.pl

Wpis do ewidencji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra działa od 1999 r. na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 roku i jest wpisany do rejestru Kuratorium Oświaty pod nr 006/99.

Numer konta
ODN Uni-Terra
32 1160 2202 0000 0002 2179 5966