Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra (siedziba)
ul. Łozowa 77
61-448 Poznań

Nr telefonu
61 825 65 03
61 823 64 00

 E-mail
odn@uniterra.com.pl

Wpis do ewidencji

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra działa od 1999 r. na podstawie ustawy z dnia 7.09.1991 roku i jest wpisany do rejestru Kuratorium Oświaty pod nr 006/99.

Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Decyzja nr 110.2.875.2015

Numer konta
ODN Uni-Terra
32 1160 2202 0000 0002 2179 5966