oferta kursy kwalifikacyjne oferta kursów Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Adresaci

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej jest adresowany do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Cel

 

Absolwenci kursu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza uzyskują kwalifikacje specjalistyczne do pracy w placówkach np. świetlice, bursy, szkolne schroniska młodzieżowe.

 

Czas trwania kursu

 

Liczba godzin: 270

Liczba semestrów: 2

Termin realizacji kursu: maj 2015 - grudzień 2015 r.