ZAPRASZAMY CZYNNYCH ZAWODOWO NAUCZYCIELI NA KURSY NADAJĄCE KWALIFIKACJE!!!

TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019!!!

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kursy kwalifikacyjne dla pracowników placówek oświatowych

Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli dają czynnym pracownikom placówek oświatowych możliwość poszerzania kompetencji – zarówno dydaktyczno-pedagogicznych, jak i zarządczych – poprzez kursy kwalifikacyjne. Dzięki programom uwzględniającym kryteria MEN i Kuratorium Oświaty oraz w zgodzie z zaleceniami Ośrodka Rozwoju Edukacji nauczyciele mają szansę zdobyć nowe kwalifikacje, m.in. uprawniające do prowadzenia zajęć przedmiotowych lub kierowania szkołą czy innego typu placówką oświatową.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra Poznań posiadający akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oferuje nauczycielom możliwość skorzystania z kursów kwalifikacyjnych obejmujących bloki zajęciowe, w skład których – w zależności od kierunku – wchodzą teoretyczne zajęcia przedmiotowe, warsztaty oraz praktyki.

W Uni-Terra prowadzimy m.in. kursy kwalifikacyjne obejmujące wykłady tematyczne dla przyszłej kadry zarządzającej placówkami oświatowymi, a także kursy, w ramach których realizujemy zajęcia metodyczno-dydaktyczne dla nauczycieli języków obcych.

 

ZAPRASZAMY!