CEL

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego.

PROGRAM

Kurs realizowany na podstawie ramowego programu MEN w wymiarze 240 godzin ( w tym 60 godzin praca własna i 60 godzin praktyk).

Program kursu obejmuje następujące komponenty:

– metody i techniki nauczania
– planowanie i analiza lekcji
– elementy fonetyki angielskiej
– doskonalenie języka

TERMIN REALIZACJI

Październik 2018 – lipiec 2019

ADRESACI

Kurs z metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym przeznaczony jest dla nauczycieli czynnych zawodowo legitymujących się:

– dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie początkowe
lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego;

– minimum 2-letnią praktyką zawodową;

-uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie średniozaawansowanym;

oraz

– planujących dalsze i ustawiczne doskonalenie własnych kompetencji językowych poza ramami danego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu  i I etapie edukacyjnym.

CAŁKOWITY KOSZT KURSU 1600 zł

OPŁATY i REKRUTACJA