CEL

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli  do zarządzania placówką oświatową/szkołą.

PROGRAM

Kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą został opracowany na podstawie:

RAMOWEGO PLANU I PROGRAMU KURSU KWALIFIKACYJNEGO Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 10.11.2015 r. na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.).

Kurs obejmuje 210 godzin

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne:

1) przywództwo edukacyjne w szkole;
2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
3) polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku;
4) zarządzanie zasobami ludzkimi;
5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

TERMIN

Październik 2018- lipiec 2019

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

CAŁKOWITY KOSZT KURSU 1250 zł

OPŁATY i REKRUTACJA