Warning: Creating default object from empty value in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/activita/domains/uniterra.pl/public_html/wp-content/themes/besmart/framework/cmb/init.php on line 746
Kursy kwalifikacyjne. Rekrutacja na kursy. Uni-Terra Poznań

Kursy kwalifikacyjne przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli różnego typu szkół i placówek oświatowych.

Warunkiem zakwalifikowania się na kurs kwalifikacyjny jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 zł (bezzwrotnej w przypadku utworzenia grupy)
i złożenie kompletu dokumentów:

  • karta zgłoszeniowa pobierz
  • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w placówce oświatowej
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Uni-Terra ( na pierwszych zajęciach)
  • kserokopia certyfikatu językowego w przypadku kursów nadających kwalifikacje do nauczania języków obcych
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 150 zł (opłata wpisowa).

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać:

  • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych Uni-Terra
    ul. Wybickiego 6, 1 piętro Poznań

lub przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych i Kursów Kwalifikacyjnych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Opłaty

Opłata za kurs składa się z bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 150 zł oraz pozostałej należności za kurs, (którą można wpłacać jednorazowo lub w ratach).

Numer konta dla opłaty wpisowej i pozostałej należności za kurs:

Odbiorca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, ul. Łozowa 77, 61-448 Poznań
Nr rachunku: 32 1160 2202 0000 0002 2179 5966
Tytułem: wpisowe/rata, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kursu

Opłata wpisowa jest już wliczana jako część należności za cały kurs.

 Całkowity koszt kursów:

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – 1250 ZŁ ( W TYM OPŁATA WPISOWA)
płatne jednorazowo lub w III ratach
I rata 400 zł płatna do 15.11.2018
II rata 400 zł płatna do 15.02.2019
III rata 300 zł płatna do 15.05.2019

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 1600 ZŁ ( W TYM OPŁATA WPISOWA)
płatne jednorazowo lub w III ratach
I rata 500 zł płatna do 15.11.2018
II rata 500 zł płatna do 15.02.2019
III rata 450 zł płatna do 15.05.2019

PEDAGOGICZNY DO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 1600 ZŁ ( W TYM OPŁATA WPISOWA)
płatne jednorazowo lub w III ratach
I rata 500 zł płatna do 15.11.2018
II rata 500 zł płatna do 15.02.2019
III rata 450 zł płatna do 15.05.2019