Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając  mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.

Przebieg studiów doskonalących regulowany jest potrzebami merytorycznymi, w związku z czym nie są one standaryzowane pod względem semestrów i godzin dydaktycznych.

Studia podyplomowe doskonalące są organizowane przez Wyższą Szkołę Un-Terra  w Poznaniu ( Biuro Studiów Podyplomowych tel. 61 44 85 441)

Szkoła Wyższa Unterra