Studia podyplomowe doskonalące

Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł płatna na konto Uczelni.

Nr rachunku bankowego:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem „opłata wpisowa za studia doskonalące”

Promocja* – przy jednorazowej opłacie czesnego do dnia 31.10.2017 roku opłatę umniejsza się o kwotę 200 PLN

 

Nazwa studiów
Czas trwania
Czesne za całe studia
Ilość rat
Rata
Promocja*
Neurologopedia 3 semestry 4700 PLN 12 11 x 400 PLN
1 x 300 PLN
4500 PLN
Asystent rodziny 3 semestry 2500 PLN 10 250 PLN 2300 PLN
Surdologopedia 3 semestry 4700 PLN 12 11 x 400 PLN
1 x 300 PLN
4500 PLN
Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej 3 semestry 4700 PLN 12 11 x 400 PLN
1 x 300 PLN
4500 PLN
Psychodietetyka 2 semestry 4000 PLN 10 400 PLN 3800 PLN
Socjoterapii 3 semestry 2500 PLN 10 250 PLN 2300 PLN
Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny menager 3 semestry 3500 PLN 10 350 PLN 3300 PLN
Wczesna interwencja logopedyczna 3 semestry 4700 PLN 12 11 x 400 PLN

1 x 300 PLN

4500 PLN
Arteterapia – artystyczne działania interdyscyplinarne 2 semestry 2700 PLN 10 270 PLN 2500 PLN