Adresaci

Studia podyplomowe doskonalące z zakresu arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów:

  • medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych),
  • studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej lub innych),,/li>
  • studiów artystycznych (z zakresu sztuk wizualnych, gry aktorskiej, muzyki lub innych).

Cele ogólne studiów:

  • podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,
  • zdobycie umiejętności integrowania działań ekspresyjnych i percepcyjnych podmiotu terapii,
  • zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,
  • przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,
  • rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

Czas trwania studiów

Liczba godzin: 225

Liczba semestrów: 2

Organizacja zajęć: zjazdy sobota – niedziela
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zorganizowania zajęć w dni robocze (maksymalnie 6 dni w toku studiów), ze względu na specyfikę pewnych przedmiotów.

Całkowity koszt: 2700 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE
http://wsuniterra.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/poznan/doskonalace/arteterapia-artystyczne-dzialania-interdyscyplinarne/