Czas trwania studiów: 225 godzin

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Profilaktyka i terapia zaburzeń rozwoju człowieka
  • Wiedza o sztuce
  • Sztuka w profilaktyce i terapii zaburzeń rozwoju człowieka