Cel

Właściwe i efektywne poradnictwo żywieniowe dla osób czynnie uprawiających sport – amatorsko czy wyczynowo – wymaga posiadania fachowej i rzetelnej wiedzy przedmiotowej. W ofercie Uni-Terra znajdują się studia podyplomoweDietetyka w sporcie i odnowie biologicznej”, które kształcą kompetentną kadrę dietetyczną z kierunkową i wysoce specjalistyczną wiedzą z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób wyczynowo uprawiających sport, ponadprzeciętnie aktywnych fizycznie oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.

Absolwent

Wiele dróg zawodowych otwiera się przed absolwentem, który ukończy nasze studia podyplomowe. Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej na naszej uczelni – Uni-Terra Poznań – to blok zajęć przedmiotowych, w skład którego wchodzą wykłady na temat właściwego żywienia i wspierania odpowiednią suplementacją oraz innymi legalnymi, bezpiecznymi i efektywnymi metodami osób uprawiających sport w różnych jego formach i o zróżnicowanym natężeniu wysiłku. Nasz absolwent może zatem podjąć pracę jako doradca żywieniowy w klubach sportowych, klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych i SPA, placówkach edukacyjnych, turystycznych, specjalistycznych poradniach dietetycznych.

Kandydaci, którzy zechcą podjąć studia podyplomowe „Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej” na naszej uczelni (WS Uni-Terra Poznań), muszą spełniać jeden z następujących warunków:

  • ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu dietetyki
  • lub co najmniej dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu dietetyki, jako uzupełnienie wykształcenia na kierunkach pokrewnych

Czas trwania

3 semestry, 300 godzin; zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

Praktyki

Organizowane przez Uczelnię, w placówkach i ośrodkach odpowiadających profilowi studiów

Koszt: 4700 PLN