ADRESACI

  • ukończone co najmniej studia licencjackie z zakresu dietetyki
  • lub co najmniej 2-semestralne studia podyplomowe z zakresu dietetyki, jako uzupełnienie wykształcenia na kierunkach pokrewnych

CEL

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness i ośrodków odnowy biologicznej.

ABSOLWENT

Absolwent posiada wiedzę i kompetencje w zakresie: zasad i praktycznych wskazań właściwego żywienia i dostępnych legalnych, bezpiecznych i skutecznych metod wspomagających zdolności wysiłkowych organizmu sportowca i osób aktywnych fizycznie; posiada  kwalifikacje  doradcy żywieniowego dla osób uprawiających sport wyczynowo i na poziomie amatorskim. Absolwenci posiadają uprawnienia do pracy w klubach sportowych, klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych i SPA,  placówkach edukacyjnych, turystycznych,  specjalistycznych poradniach dietetycznych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

3 semestry, 300 godzin; zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

PRAKTYKI

Organizowane przez Uczelnię, w placówkach i ośrodkach odpowiadających profilowi studiów.