Cel

Terapia zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i dorosłych, związanych m.in. z nieprawidłowościami o różnej etiologii zachodzącymi w układzie nerwowym, jest zagadnieniem, którym zajmuje się neurologopedia. Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Uni-Terra Poznań mają na celu wykształcenie kadry specjalistów, którzy będą pracować z pacjentami z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi uszkodzeniami lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Konwersatoria kierunkowe obejmują wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Adresaci

Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia, obejmujące trzy semestry w wymiarze 360 godzin w tym 300 godzin zajęć realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 60 godziny praktyk, mogą bez konieczności przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych podjąć absolwenci Pomagisterskich Studiów Logopedycznych ( 600 godzin ) lub pięcioletnich studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Studia podyplomowe w WS Uni-Terra Poznań ukończone na kierunku neurologopedia dają możliwość podjęcia pracy w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji lub innymi problemami wynikającymi ze schorzeń neurologicznych.

Świadectwo

Zaliczenie zajęć dydaktycznych, frekwencja na zajęciach przedmiotowych nie niższa niż 80% oraz złożenie egzaminu końcowego to warunki, które trzeba spełnić, by ukończyć studia podyplomowe na kierunku neurologopedia oraz uzyskać świadectwo Wyższej Szkoły Uni-Terra Poznań.

Koszt studiów 4700 PLN

Szczegóły  na stronie

http://wsuniterra.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/poznan/doskonalace/neurologopedia/