Czas trwania studiów: 360 godzin (3 semestry)

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Anatomia i fizjologia OUN
  • Elementy neurologii
  • Neuropsychologia + psychoterapia
  • Seminarium dyplomowe

Ze względu na specyfikę kierunku zajęcia realizowane będą podczas jednego zjazdu w miesiącu (z małymi wyjątkami).