O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest przekazanie kompletu dokumentów, na który składają się:

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty można składać:

  • osobiście w Dziekanacie Wyższej Szkoły Uni-Terra, znajdującym się  w Poznaniu, przy ul. Prądzyńskiego 53, Budynek A, I piętro
  • lub przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań

Opłata wpisowa wynosi 200 PLN (jednorazowa, bezzwrotna) płatna na numer rachunku bankowego:

Studia podyplomowe – doskonalące

Nr rachunku bankowego WS Uni-Terra:

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Z dopiskiem „imię, nazwisko, opłata wpisowa za studia podyplomowe doskonalące”