Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager

ADRESACI

Osoby, które ukończyły studia wyższe I stopnia

ABSOLWENT

Studia „Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager” dedykowane jest dla osób pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prawa, ekonomii i finansów, niezbędnych do zarządzania w hotelarstwie i gastronomii. Szerokie kompetencje z obszaru organizacji i administrowania pozwalają absolwentowi na sprawne działanie na gruncie zawodowym. Gruntowne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, pod okiem doświadczonych przedstawicieli praktyki, pozwalają obejmować stanowiska managerskie i kierownicze, gwarantując sprawne zarządzanie operacyjne obiektem noclegowym i placówką żywienia zbiorowego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

3 semestry, 305 godzin; zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

SZCZEGÓŁY NA STRONIE
http://wsuniterra.pl/studia-podyplomowe/poznan-2/praktyczne-zarzadzanie-placowkami-zywienia-zbiorowego-i-hotelami-nowoczesny-manager/