Cel

Studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka w Wyższej Szkole Uni-Terra Poznań w ramach godzin 260 zajęć prowadzonych ze studentami mają za zadanie przygotować absolwentów do pracy z pacjentami, wobec których stosowane jest leczenie żywieniowe. Specjalista psychodietetyk, jako jeden z filarów zespołu diagnostyczno-leczniczego wspierającego osoby leczone żywieniowo z powodu problemów psychologicznych i neuropsychiatrycznych, będzie przygotowany do efektywnej pracy z pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i klinicznych oraz do współdziałania w tej materii ze specjalistami innych dziedzin.

Absolwent

Ukończone z sukcesem studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka otwierają absolwentom drogę do podjęcia pracy z pacjentami w warunkach ambulatoryjnych i klinicznych. Dzięki solidnym podstawom teoretycznym oraz praktycznemu przygotowaniu nasi absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnozowania problemów z odżywianiem na tle psychologicznym i neuropsychiatrycznym. Mają kompetencje do podejmowania decyzji w sprawie diet dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu psychosomatycznym, psychiatrycznym i neurologicznym.

Wymagania dla kandydatów

Kandydaci, którzy pragną podjąć studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka w ramach oferty edukacyjnej WS Uni-Terra Poznań, muszą spełnić jeden z poniższych warunków:

Czas trwania
Studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka trwają 2 semestry (260 godzin).  Zjazdy odbywają się  raz w miesiącu. W ramach studiów odbędzie się 10 zjazdów.
Koszt: 4000 zł

Praktyki 
Organizowane przez Uczelnię, w placówkach i ośrodkach odpowiadających profilowi studiów

Koszt: 4000 PL