Cel

Studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka w Wyższej Szkole Uni-Terra Poznań w ramach godzin 260 zajęć prowadzonych ze studentami mają za zadanie przygotować absolwentów do pracy z pacjentami, wobec których stosowane jest leczenie żywieniowe. Specjalista psychodietetyk, jako jeden z filarów zespołu diagnostyczno-leczniczego wspierającego osoby leczone żywieniowo z powodu problemów psychologicznych i neuropsychiatrycznych, będzie przygotowany do efektywnej pracy z pacjentem w warunkach ambulatoryjnych i klinicznych oraz do współdziałania w tej materii ze specjalistami innych dziedzin.

Absolwent

Ukończone z sukcesem studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka otwierają absolwentom drogę do podjęcia pracy z pacjentami w warunkach ambulatoryjnych i klinicznych. Dzięki solidnym podstawom teoretycznym oraz praktycznemu przygotowaniu nasi absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnozowania problemów z odżywianiem na tle psychologicznym i neuropsychiatrycznym. Mają kompetencje do podejmowania decyzji w sprawie diet dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu psychosomatycznym, psychiatrycznym i neurologicznym.

 

Szczegóły na stronie wsuniterra.pl

Psychodietetyka