ADRESACI

Studia dedykujemy przede wszystkim dietetykom, technologom żywności, psychologom, psychoterapeutom i pielęgniarkom. Zapraszamy również przedstawicieli innych zawodów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne  z  zakresu psychodietetyki. W wybranych przypadkach możemy zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

CEL
· Zapoznanie z najnowszymi doniesieniami naukowymi w obszarze wzajemnych powiązań psychologii oraz  żywienia, w odniesieniu do wpływu zachowań żywieniowych na kondycję psychiczną i fizyczną człowieka w kolejnych etapach życia
· Zdobycie wiedzy w zakresie podłoża psychologicznego i medycznego oraz mechanizmów rozwoju zaburzeń odżywiania oraz problemów z utrzymaniem prawidłowej wagi w chorobach somatycznych
·  Rozpoznawanie czynników psychologicznych w zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia, pregoreksja i in.) oraz chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (zespoły metaboliczne, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, nowotworowe i in.)
·  Rozwijanie umiejętności w obszarze rozpoznawania i przeciwdziałania nieprawidłowym zachowaniom żywieniowym
·   Poznanie metod i zdobycie umiejętności wzbudzania oraz podtrzymywania motywacji klienta/pacjenta do utraty wagi i trwałej zmiany nawyków żywieniowych, z perspektywy psychologicznej i leczenia dietetycznego
·   Zdobycie wiedzy dotyczącej form i metod pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami odżywiania i otyłością
·   Poznanie zagadnień dotyczących roli aktywności fizycznej w utrzymaniu kondycji psychofizycznej
·   Kształtowanie i rozwój kompetencji w zakresie pracy w zespole intyerdyscyplinarnym (dietetyk-psycholog-lekarz)
·   Poszerzenie repertuaru narzędzi budowania relacji i skutecznej komunikacji z klientem/pacjentem
·   Zdobycie wiedzy możliwości wykorzystania jej w zakresie promocji usług psychodietetyka na rynku

ABSOLWENT

Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących przyczyną otyłości i zaburzeń odżywiania. Posiada kwalifikacje do pracy ambulatoryjnej i klinicznej jako członek zespołu multidyscyplinarnego podejmujący decyzje żywieniowe dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu psychosomatycznym, psychiatrycznym i neurologicznym. Zna i potrafi korzystać z podstawowych elementów profesjonalnych metod pomocy psychologicznej.

CZAS TRWANIA

2 semestry, 260 godzin

Zjazdy odbywają się  raz w miesiącu. W ramach studiów odbędzie się 10 zjazdów.

Wymagania dla kandydatów: 

uzyskane wykształcenie na poziomie  licencjata lub magistra, lub ukończony kierunek technologia żywności