Opłata wpisowa jednorazowa: 200 zł, płatna na konto Uczelni:

Nr rachunku bankowego

Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

z dopiskiem „opłata wpisowa za studia doskonalące”

Czesne (płatne na konto Uczelni)

Czesne: 2500 zł

Liczba rat: 10 lub 12 rat

Wysokość raty: 250 zł lub 210 zł

UWAGA PROMOCJA!

Wpłacając czesne za studia z góry (do 31 października 2016 r.), można skorzystać z rabatu w wysokości 200 zł.