Czas trwania studiów: 350 godzin

 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Metody audytywno-werbalne
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka niesłyszącego
  • Audiologia kliniczna
  • Metody nauki czytania z ust; fonogesty
  • Podstawy języka migowego i daktylografia
  • Terapia surdologopedyczna/praktyka