Opłata za studia składa się:

  • z opłaty wpisowej ( bezzwrotnej) w wysokości 200 zł
  • z czesnego za studia (płatnego jednorazowo lub w ratach, zgodnie z harmonogramem opłat)

Opłatę wpisową należy wnosić na konto Wyższej Szkoły Uni-Terra

Nr rachunku bankowego:
Bank Millenium 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598
Tytułem: wpisowe, imię i nazwisko, nazwa kierunku studiów

Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł należy złożyć wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych na studia:

  • osobiście lub mailem na adres biuro@uniterra.pl

Wysokość czesnego w zależności od kierunku/ dla absolwentów WS i ODN UNI-TERRA 400 zł Rabatu

CZESNE – STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE 2017/2018   
Studia podyplomowe w zakresie czas trwania czesne za całe studia ilość rat rata promocja*
nauczania Biologii 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Filozofii i Etyki 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
nauczania Fizyki 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Historii 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Informatyki 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Matematyki 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
nauczania Plastyki, Muzyki, Techniki, Wiedzy o kulturze 4 semestry 4 800 zł 12 400 zł 4 600 zł
nauczania Techniki 2 semestry 2 700 zł 10 270 zł 2 500 zł
nauczania Wiedzy o społeczeństwie 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
nauczania Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie 3 semestry 3 600 zł 10 360 zł 3 400 zł
nauczania Wychowania do życia w rodzinie 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
nauczania Wychowania fizycznego 3 semestry 3 690 zł 10 369 zł 3 490 zł
bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej 3 semestry 3 870 zł 10 387 zł 3 670 zł
doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
edukacji wczesnoszkolnej 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
logopedii 4 semestry 5 400 zł 10 540 zł 5 200 zł
oligofrenopedagogiki – Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
pedagogika opiekuńczo – wychowawczej 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
pedagogiki leczniczej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
przygotowania metodycznego do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
przygotowania pedagogicznego 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa oraz koordynatora bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury 3 semestry 3 870 zł 10 387 zł 3 670 zł
resocjalizacji i socjoterapii 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
surdopedagogiki 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
terapii i diagnozy pedagogicznej 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
tyflopedagogiki 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
wychowania przedszkolnego 3 semestry 3 510 zł 10 351 zł 3 310 zł
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 3 semestry 3 600 zł 10 360 zł 3 400 zł
zarządzania oświatą 2 semestry 2 700 zł 10 270 zł 2 500 zł
* promocja obowiązuje przy jednorazowej wpłacie czesnego do 15.10.2017
CZESNE – STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE 2017/2018                       
dla absolwentów ODN Uni-Terra, WS Uni-Terra, 
Kierunek czas trwania czesne za całe studia ilość rat rata promocja*
nauczania Biologii 3 semestry 3 290 zł 10 329 zł 3 090 zł
nauczania Filozofii i Etyki 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
nauczania Fizyki 3 semestry 3 290 zł 10 329 zł 3 090 zł
nauczania Historii 3 semestry 3 290 zł 10 329 zł 3 090 zł
nauczania Informatyki 3 semestry 3 290 zł 10 329 zł 3 090 zł
nauczania Matematyki 3 semestry 3 290 zł 10 329 zł 3 090 zł
nauczania Plastyki, Muzyki, Techniki, Wiedzy o kulturze 4 semestry 4 400 zł 12 370 zł 4 200 zł
nauczania Techniki 2 semestry 2 300 zł 10 230 zł 2 100 zł
nauczania Wiedzy o społeczeństwie 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
nauczania Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie 3 semestry 3 200 zł 10 320 zł 3 000 zł
nauczania Wychowania do życia w rodzinie 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
nauczania Wychowania fizycznego 3 semestry 3 290 zł 10 329 zł 3 090 zł
bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej 3 semestry 3 470 zł 10 347 zł 3 270 zł
doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
edukacji wczesnoszkolnej 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
logopedii 4 semestry 5 000 zł 10 500 zł 4 800 zł
oligofrenopedagogiki – Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
pedagogika opiekuńczo – wychowawczej 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
pedagogiki leczniczej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
przygotowania metodycznego do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
przygotowania pedagogicznego 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa oraz koordynatora bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury 3 semestry 3 470 zł 10 347 zł 3 270 zł
resocjalizacji i socjoterapii 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
surdopedagogiki 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
terapii i diagnozy pedagogicznej 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
tyflopedagogiki 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
wychowania przedszkolnego 3 semestry 3 110 zł 10 311 zł 2 910 zł
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 3 semestry 3 200 zł 10 320 zł 3 000 zł
zarządzania oświatą 2 semestry 2 300 zł 10 230 zł 2 100 zł
* promocja obowiązuje przy jednorazowej wpłacie czesnego do 15.10.2017

Harmonogram  płatności w 10 ratach na studiach II i III semestralnych oraz Logopedii

I rata do 15.10.2017
II rata do 15.11.2017
III rata do 15.12.2017
IV rata do 15.01.2018
V rata do 15.02.2018
VI rata do 15.03.2018
VII rata do 15.04.2018
VIII rata do 15.05.2018
IX rata do 15.06.2018
X rata do 30.06.2018
 Płatność 12 rat  kierunek: Plastyka, Muzyka, Technika, Wok
I rata do 15.10.2017
II rata do 15.11.2017
III rata do 15.12.2017
IV rata do 15.01.2018
V rata do 15.02.2018
VI rata do 15.03.2018
VII rata do 15.04.2018
VIII rata do 15.05.2018
IX rata do 15.06.2018
X rata do 30.06.2018
XI rata do 15.09.2018
XII rata do 15.10.2018