Studia podyplomowe w zakresie CENA OD
nauczania Biologii       NOWOŚĆ!!!  3 090 zł sprawdź szczegóły
nauczania Filozofii i Etyki 2 910 zł sprawdź szczegóły
nauczania Fizyki       NOWOŚĆ!!! 3 090 zł sprawdź szczegóły 
nauczania Historii 3 090 zł   sprawdź szczegóły 
nauczania Informatyki  3 090 zł sprawdź szczegóły
nauczania Matematyki 3 090 zł sprawdź szczegóły 
nauczania Plastyki, Muzyki, Techniki, Wiedzy o kulturze 4 200 zł sprawdź szczegóły
nauczania Techniki 2 100 zł sprawdź szczegóły
nauczania Wiedzy o społeczeństwie 2 910 zł sprawdź szczegóły
nauczania Wiedzy o społeczeństwie i Wychowania do życia w rodzinie 3 000 zł sprawdź szczegóły
nauczania Wychowania do życia w rodzinie 2 910 zł sprawdź szczegóły
nauczania Wychowania fizycznego        NOWOŚĆ!!  3 090 zł sprawdź szczegóły 
bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej 3 270 zł sprawdź szczegóły
doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości 2 910 zł sprawdź szczegóły 
edukacji wczesnoszkolnej 2 910 zł sprawdź szczegóły
logopedii 4 800 zł sprawdź szczegóły
oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 2 910 zł sprawdź szczegóły
pedagogiki leczniczej z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną 2 910 zł sprawdź szczegóły
pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej 2 910 zł sprawdź szczegóły
przygotowania metodycznego do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 2 910 zł sprawdź szczegóły
przygotowania pedagogicznego 2 910 zł sprawdź szczegóły
przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa oraz koordynatora bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury 3 270 zł sprawdź szczegóły
resocjalizacji i socjoterapii 2 910 zł sprawdź szczegóły
surdopedagogiki 2 910 zł sprawdź szczegóły
terapii i diagnozy pedagogicznej 2 910 zł sprawdź szczegóły
tyflopedagogiki 2 910 zł sprawdź szczegóły
wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 2 910 zł sprawdź szczegóły
wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu 2 910 zł sprawdź szczegóły
wychowania przedszkolnego 2 910 zł sprawdź szczegóły
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 3 000 zł sprawdź szczegóły
zarządzania oświatą 2 100 zł sprawdź szczegóły