W roku szkolnym 2017/2018 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra proponuje szkolenia nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia Rad Pedagogicznych.

Oferta szkoleń
Zgłoszenia
Opłaty