W roku szkolnym 2018/2019 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra proponuje szkolenia nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia Rad Pedagogicznych.

PRIORYTETY MEN 2018

Oferta szkoleń
Zgłoszenia
Opłaty

 OFERTA SPECJALNA: SZKOLENIA 30 GODZINNE

Temat szkolenia: Praca z dziećmi  i młodzieżą niepełnosprawną w przedszkolu, szkole, placówce

Temat szkolenia: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu/placówce