Cena za jedną sesję szkoleniową (4 godziny dydaktyczne) wynosi 1500 zł.

Realizujemy również tematy wynikające z potrzeb placówki.